Domov   >  Úradná tabuľa
publikované: 05.10.2022 - 15:30  //  aktualizácia: 05.10.2022 - 15:31  //  zobrazené: 654

Návrhy na udelenie ocenení mesta Šaľa

Návrhy na udelenie ocenení mesta Šaľa

Komisia pre udeľovanie ocenení mesta Šaľa v zmysle VZN č. 5/2019 o udeľovaní ocenení mesta Šaľa odporučila predložiť 2 návrhy na udelenie ocenenia „Cena mesta Šaľa“  na 7. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Šali, ktoré sa uskutoční  20. októbra 2022.

 

„Cena mesta Šaľa“

Veronika Kružlicová – za dlhoročnú aktívnu prácu v Červenom kríži, mimoriadny počin mnohonásobného bezpríspevkového darovania krvi a nezištnú, obetavú pomoc pri ochrane a záchrane zdravia ľudí v našom meste a regióne

Mgr. Monika Budaiová – za aktívnu podporu a pomoc športovým klubom karate a rýchlostnej kanoistiky v našom meste, osobný prínos pri obnove artézskej studne na Hornej ulici v Šali