Domov   >  Úradná tabuľa
publikované: 24.11.2021 - 08:14  //  aktualizácia: 24.11.2021 - 08:14  //  zobrazené: 98

Komisia mládeže a športu pri MsZ V Šali pozýva

Pozývam Vás na zasadnutie Komisie mládeže a športu pri MsZ v Šali, ktoré sa uskutoční
dňa 1. 12. 2021 (streda) o 17,00 hodine v malej zasadačke na Mestskom úrade v Šali na
1. poschodí.

 

Program:

  1. Otvorenie
  2. Kontrola plnenia uznesení
  3. Projekt Ihrisko Medúza
  4. Rôzne
  5. Záver

 

 

Peter Szalay

     predseda komisie

 

Za správnosť: Ing. Martina Čižmáriková

                          tajomníčka komisie