Domov   >  Úradná tabuľa
publikované: 27.10.2021 - 14:32  //  aktualizácia: 27.10.2021 - 14:34  //  zobrazené: 140

Pozvánka na zasadnutie Komisie mládeže a športu pri MsZ v Šali

Komisia mládeže a  športu pri MsZ V Šali

 

Šaľa 27. 10. 2021

 

 

P O Z V Á N K A

 

Pozývam Vás na zasadnutie Komisie mládeže a športu pri MsZ v Šali, ktoré sa uskutoční
dňa 3. 11. 2021 (streda) o 17,00 hodine vo veľkej zasadačke na Mestskom úrade v Šali na
1. poschodí.

 

Program:

  1. Otvorenie
  2. Kontrola plnenia uznesení
  3. Zámer súkromnej spoločnosti postaviť budovu, ktorá by zničila podstatnú časť dopravného ihriska
  4. Rôzne
  5. Záver

 

 

Peter Szalay

predseda komisie

 

Za správnosť: Ing. Martina Čižmáriková

                           tajomníčka komisie