Domov   >  Úradná tabuľa
publikované: 25.10.2021 - 09:40  //  aktualizácia: 25.10.2021 - 09:41  //  zobrazené: 166

Komisia pre sociálne, zdravotné a bytové otázky pri MsZ v Šali pozýva

P O Z V Á N K A

 

Zvolávam 5. zasadnutie komisie pre sociálne, zdravotné a bytové otázky pri MsZ                     v Šali,  ktoré sa bude konať dňa 02. 11. 2021 (utorok) o 15, 15 h v zasadačke na prvom poschodí v budove Mestského úradu v Šali.

 

Program:

  1. Otvorenie
  2. Vyhodnotenie plnenia uznesení
  3. Bytové otázky
  4. Nakladanie s majetkom mesta – byt č. 87 na ul. Narcisovej 1948/21 v Šali - Veči
  5. Rôzne
  6. Záver

 

 

 

 

 

MUDr. Jozef Grell  v. r.

                                                                                                                predseda komisie