Domov   >  Úradná tabuľa
publikované: 21.10.2021 - 08:35  //  aktualizácia: 21.10.2021 - 08:35  //  zobrazené: 157

Pozvánka komisie životného prostredia, verejného poriadku a bezpečnosti

Pozývame Vás na zasadnutie komisie životného prostredia, verejného poriadku a bezpečnosti, ktoré sa uskutoční 26.10.2021 (utorok) o 16:00 hod. v malej zasadačke na MsÚ Šaľa.

   

 

Program:

  1. Úvod
  2. Informácia o bezpečnostnej situácii v meste Šaľa  
  3. Vyhodnotenie jesenného upratovania
  4. Úvod do aktivity v meste Šaľa "Zdravé starnutie - zdravý spôsob života”
  5. Rôzne
  6. Záver

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                 RSDr. Peter Gomboš, v. r.

                                                                                                                       Predseda komisie

 

 

 

 

 

 

 

 

Prizvaní:

 

Mgr. Peter Krokavec - náčelník MsP Šaľa