Domov   >  Úradná tabuľa
publikované: 17.09.2021 - 09:53  //  aktualizácia: 20.09.2021 - 09:54  //  zobrazené: 148

Komisia mládeže a športu pri MsZ V Šali pozýva

P O Z V Á N K A

 

Pozývam Vás na zasadnutie Komisie mládeže a športu pri MsZ v Šali, ktoré sa uskutoční
dňa 20. 9. 2021 (pondelok) o 17,00 hodine v malej zasadačke na Mestskom úrade v Šali na 1. poschodí.

 

Program:

  1. Otvorenie
  2. Kontrola plnenia uznesení
  3. Akčný plán plnenia aktivít koncepcie rozvoja športu
  4. Rôzne
  5. Záver

 

 

Peter Szalay

     predseda komisie

 

Za správnosť: Ing. Martina Čižmáriková

                          tajomníčka komisie