Domov   >  Úradná tabuľa
publikované: 15.06.2021 - 14:06  //  aktualizácia: 15.06.2021 - 14:06  //  zobrazené: 360

KOMISIA ŠKOLSTVA pri MsZ v ŠALI pozýva

Vec: Pozvánka na zasadnutie

 

Pozývam Vás na zasadnutie Komisie školstva  pri MsZ v Šali,  ktoré sa uskutoční

 

16.06. 2021 ( streda ) o 16.00 hod.

vo veľkej zasadačke na 1. poschodí MsÚ

 

 

Program zasadnutia:

 

  1. Otvorenie
  2. Návrh na úpravu rozpočtu na rok 2021
  3. Hodnotenie činnosti SŠÚ
  4. Príprava rozpočtu na rok 2022 – Plán investícií na rok 2022
  5. Príprava podujatí počas letných prázdnin
  6. Aktuálne informácie
  7. Záver

 

 

              S pozdravom

 

 

 

 

 

V Šali, 07.06. 2021                                                                          Ing. Marián Krištof, v.r.  predseda KŠ