Domov   >  Úradná tabuľa
publikované: 10.06.2021 - 08:55  //  aktualizácia: 10.06.2021 - 08:55  //  zobrazené: 564

Komisia životného prostredia, verejného poriadku a bezpečnosti pozýva

Pozvánka na zasadnutie komisie životného prostredia, verejného poriadku a bezpečnosti

Pozývame Vás na zasadnutie komisie životného prostredia, verejného poriadku a bezpečnosti, ktoré sa uskutoční 15.06.2021 (utorok) o 15:30 hod. vo veľkej zasadačke na MsÚ Šaľa.   

 

Program:

  1. Úvod
  2. Informácia o bezpečnostnej situácii v meste Šaľa  
  3. Vyhodnotenie monitoringu jarného upratovania
  4. Rôzne
  5. Záver

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                 RSDr. Peter Gomboš, v. r.

                                                                                                                       Predseda komisie

 

 

 

 

 

 

 

 

Prizvaní:

 

Mgr. Peter Krokavec - náčelník MsP Šaľa

Ján Komjáthy - MsP Šaľa

Tomáš Benkovič – Mládežnícky parlament mesta Šaľa