Domov   >  Úradná tabuľa
publikované: 12.02.2021 - 15:57  //  aktualizácia: 12.02.2021 - 15:58  //  zobrazené: 331

Komisia pre sociálne, zdravotné a bytové otázky pri MsZ v Šali pozýva

Zvolávam 1. zasadnutie komisie pre sociálne, zdravotné a bytové otázky pri MsZ v Šali,  ktoré sa bude konať dňa 18. 02. 2021 (štvrtok) o 15, 15 h v kongresovej sále  na prízemí v budove Mestského úradu v Šali.

 

Program:

  1. Otvorenie
  2. Vyhodnotenie plnenia uznesení
  3. Bytové otázky
  4. Rôzne
  5. Záver