Domov   >  Úradná tabuľa
publikované: 22.11.2020 - 16:27  //  aktualizácia: 22.11.2020 - 16:28  //  zobrazené: 331

Pozvánka na zasadnutie komisie ÚPVD

Pozývam Vás na zasadnutie komisie ÚPVD, ktoré sa uskutoční v stredu 25.11.2020  o 16.00 hod v kongresovej sále  Mestského úradu v Šali
 
Program:
 
1/Prerokovanie návrhu „Územný plán centrálnej mestskej zóny,  Zmeny a doplnky č.4“ 
2/Prerokovanie návrhu VZN mesta Šaľa, ktorým sa mení  a dopĺňa VZN č. 1/2018, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť  Územného plánu centrálnej mestskej zóny Šaľa v znení zmien a doplnkov č. 3
3/Prerokovanie materiálov do  MsZ (výber vecne príslušných tém)
4/Voľné témy podľa návrhu členov komisie a diskusia
 
 
 
 
Ing. Róbert Andráši, predseda Komisie ÚPVD