Domov   >  Úradná tabuľa
publikované: 16.10.2020 - 08:10  //  aktualizácia: 16.10.2020 - 08:11  //  zobrazené: 381

Komisia pre sociálne, zdravotné a bytové otázky pri MsZ v Šali pozýva

P O Z V Á N K A

 

Zvolávam 6. zasadnutie komisie pre sociálne, zdravotné a bytové otázky pri MsZ v Šali,  ktoré sa bude konať dňa 21. 10. 2020 (streda) o 15, 30 h v kongresovej sále na prízemí v budove Mestského úradu v Šali.

 

Program:

  1. Otvorenie
  2. Vyhodnotenie plnenia uznesení
  3. Bytové otázky
  4. Rôzne
  5. Záver

 

MUDr. Jozef Grell  v. r.
predseda komisie