Domov   >  Úradná tabuľa
publikované: 22.06.2020 - 11:10  //  aktualizácia: 22.06.2020 - 11:12  //  zobrazené: 144

Pozvánka na zasadnutie komisie kultúry a cestovného ruchu

Pozývam Vás na zasadnutie komisie kultúry a cestovného ruchu pri MsZ, ktoré sa uskutoční dňa 22. júna 2020 (pondelok) o 16,00 hodine v zasadačke č. 212 v Dome kultúry v Šali.

 

 

 

Program:

 

 1. Otvorenie
 2. Kontrola prijatých uznesení – predseda komisie
 3. Pamätné tabule, ktoré boli umiestnené na budove MsÚ pred rekonštrukciou budovy – Ing. Martina Čižmáriková
 4. Vyhodnotenie cieľov Koncepcie rozvoja kultúry 2014-2018 – členovia komisie
 5. Koncepcia rozvoja kultúry mesta Šaľa na obdobie 2020-2024 – Mgr. Roman Hatala
 6. Kultúrno-spoločenské podujatia – Ing. František Botka
 7. Správa o činnosti a rozbor hospodárenia MsKS v Šali za rok 2019 – Ing. František Botka
 8. PHSR v oblasti kultúry – návrhy na obdobie 2021- 2025 – členovia komisie
 9. Post Bellum - výstava Príbehy 20. storočia – Mgr. Miroslav Demín
 10. Návrhy na zveľadenie mesta Šaľa s cieľom zvýšenia atraktivity pre jeho obyvateľov a návštevníkov a podpory cestovného ruchu – Ing. Gabriela Lacková
 11. Rôzne
 12. Ukončenie

 

 

 

Prizvaní:

 

 • Ing. František Botka, vedúci MsKS
 • Ing. Martina Čižmáriková, referent pre kultúru a šport
 • Mgr. Roman Hatala - referent MsKS Šaľa
 • Mária Šeboková – referent MsKS Šaľa -Veča

 

 

 

 

 

Šaľa, 15. júna 2020

Peter Hlavatý

                                                                                                                                            predseda komisie