Domov   >  Úradná tabuľa
publikované: 15.06.2020 - 14:40  //  aktualizácia: 15.06.2020 - 14:40  //  zobrazené: 188

Komisia pre sociálne, zdravotné a bytové otázky pri MsZ v Šali pozýva

P O Z V Á N K A

 

Zvolávam 4. zasadnutie komisie pre sociálne, zdravotné a bytové otázky pri MsZ                     v Šali,  ktoré sa bude konať dňa 22. 06. 2020 (pondelok) o 15, 15 h v zasadačke                    na I. poschodí v budove Mestského úradu v Šali.

 

Program:

  1. Otvorenie
  2. Vyhodnotenie plnenia uznesení
  3. Bytové otázky
  4. Vyhodnotenie Komunitného plánu sociálnych služieb na roky 2018 – 2022
  5. Schvaľovanie poradovníka uchádzačov o nájom bytu vo vlastníctve mesta Šaľa
  6. Rôzne
  7. Záver

 

MUDr. Jozef Grell  v. r.
predseda komisie