Domov   >  Úradná tabuľa
publikované: 09.06.2020 - 08:54  //  aktualizácia: 09.06.2020 - 08:54  //  zobrazené: 166

Komisia mládeže a športu pri MsZ V Šali pozýva

P O Z V Á N K A

 

Pozývam Vás na zasadnutie Komisie mládeže a športu pri MsZ v Šali, ktoré sa uskutoční
dňa 15. 6. 2020 (pondelok) o 18,00 hodine v Dome kultúry Šaľa, vchod B, zasadačka č. 209, 2. poschodie.

 

Program:

  1. Otvorenie
  2. Kontrola plnenia uznesení
  3. Pripomienka člena komisie Jozefa Holotu k zápisnici komisie mládeže a športu konanej dňa 25. 5. 2020 k bodu 8. Tréningová hokejová hala, Šaľa
  4. Doplnenie záväzných kritérií pre podávanie návrhov na ocenenia najúspešnejších športovcov, trénerov a zaslúžilých funkcionárov okresu a mesta Šaľa za rok 2020 a neskôr
  5. Preplácanie permanentiek za nevyužité vstupy do krytej plavárne Duslo a. s.
  6. Rôzne
  7. Záver

 

 

 

Peter Szalay

     predseda komisie

 

 

 

Za správnosť: Ing. Martina Čižmáriková

                        tajomníčka komisie