Domov   >  Úradná tabuľa
publikované: 09.06.2020 - 08:44  //  aktualizácia: 09.06.2020 - 08:45  //  zobrazené: 176

KOMISIA ŠKOLSTVA pri MsZ v ŠALI pozýva

Členovia Komisie školstva

 

 

 

                                                                                                                Šaľa, 08. 06. 2020

 

 

 

 

Vec: Pozvánka na zasadnutie Komisie školstva

 

Pozývam Vás na zasadnutie Komisie školstva pri MsZ v Šali,  ktoré sa uskutoční

 

24.06. 2020 ( streda ) o 16.00 hod.

v zasadačke MsÚ na 1. poschodí

 

Program zasadnutia:

 

  1. Otvorenie
  2. Obnovenie prevádzky ZŠ a MŠ  - informácia
  3. Zápis do 1. ročníka ZŠ
  4. Zápis do MŠ
  5. Príprava šk.r. 2020/2021 – organizácia škôl a školských zariadení - informácia
  6. Príprava rozpočtu na rok 2021 – Plán investícií na rok 2021
  7. Príprava podujatí cez prázdniny
  8. Aktuálne informácie
  9. Záver

 

 

              S pozdravom

 

 

 

 

                                                                                            Ing. Marián Krištof                                                                                                                    predseda KŠ