Domov   >  Úradná tabuľa
publikované: 01.06.2020 - 10:11  //  aktualizácia: 01.06.2020 - 10:12  //  zobrazené: 181

Komisia pre sociálne, zdravotné a bytové otázky pri MsZ v Šali pozýva

P O Z V Á N K A

 

Zvolávam 3. zasadnutie komisie pre sociálne, zdravotné a bytové otázky pri MsZ                     v Šali,  ktoré sa bude konať dňa 02. 06. 2020 (utorok) o 15, 15 h vo veľkej zasadačke            na I. poschodí v budove Mestského úradu v Šali.

 

Program:

  1. Otvorenie
  2. Vyhodnotenie plnenia uznesení
  3. Bytové otázky
  4. Rôzne
  5. Záver

 

 

 

MUDr. Jozef Grell  v. r.
predseda komisie