Domov   >  Úradná tabuľa
publikované: 19.05.2020 - 10:28  //  aktualizácia: 19.05.2020 - 10:28  //  zobrazené: 232

Komisia mládeže a športu pri MsZ V Šali pozýva

Pozývam Vás na zasadnutie Komisie mládeže a športu pri MsZ v Šali, ktoré sa uskutoční
dňa 25. 5. 2020 (pondelok) o 18,00 hodine v Dome kultúry Šaľa, vchod B, zasadačka č. 209, 2. poschodie.

 

Program:

 1. Otvorenie
 2. Kontrola plnenia uznesení
 3. Vyhlásenie úspešných športovcov, kolektívov, trénerov a funkcionárov okresu a mesta Šaľa za rok 2019 – zhodnotenie podujatia
 4. Doplnenie záväzných kritérií pre podávanie návrhov na ocenenia najúspešnejších športovcov, trénerov a zaslúžilých funkcionárov okresu a mesta Šaľa za rok 2020 a neskôr
 5. Dotácie pre oblasť športu na rok 2020
 6. PHSR – oblasť športu, vyhodnotenie dotazníkového prieskumu za rok 2019
 7. Koncepcia rozvoja športu
 8. Tréningová hokejová hala, Šaľa
 9. Multifunkčná hala pri Mestskej športovej hale v Šali
 10. Rôzne
 11. Záver

 

 

Peter Szalay

     predseda komisie

 

Za správnosť: Ing. Martina Čižmáriková

                        tajomníčka komisie