Domov   >  Úradná tabuľa
publikované: 14.05.2020 - 08:10  //  aktualizácia: 14.05.2020 - 08:11  //  zobrazené: 472

Komisia pre sociálne, zdravotné a bytové otázky pri MsZ v Šali pozýva

P O Z V Á N K A

Zvolávam 2. zasadnutie komisie pre sociálne, zdravotné a bytové otázky pri MsZ v Šali,  ktoré sa bude konať dňa 21. 05. 2020 (štvrtok) o 15, 30 h v kongresovej sále na prízemí v budove Mestského úradu v Šali.

Program:

  1. Otvorenie
  2. Vyhodnotenie plnenia uznesení
  3. Bytové otázky
  4. Rôzne
  5. Záver

MUDr. Jozef Grell  v. r.
predseda komisie