Domov   >  Úradná tabuľa
publikované: 13.05.2020 - 14:01  //  aktualizácia: 13.05.2020 - 14:02  //  zobrazené: 522

Komisia životného prostredia, verejného poriadku a bezpečnosti pozýva

Pozývame Vás na zasadnutie komisie životného prostredia, verejného poriadku a bezpečnosti, ktoré sa uskutoční 20.05.2020 (stredu) o 16:00 hod. v kongresovej sále MsÚ a o 16:30 vo veľkej zasadačke na 1. poschodí MsÚ Šaľa.

 

 

Program:

  1. Účasť na verejnom prerokovaní územného plánu CMZ
  2. Informácia o bezpečnostnej situácii v meste Šaľa
  3. PHSR – oblasť životného prostredia, vyhodnotenie dotazníkového prieskumu za rok 2019
  4. Informácia o priebehu projektu  Sila zvyku v rámci IMP a jeho aktivít
  5. Rôzne
  6. Záver

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                               RSDr. Peter Gomboš, v. r.

                                                                                                     Predseda komisie

 

 

 

 

 

 

 

Prizvaní:

 

Mgr. Peter Krokavec - náčelník MsP Šaľa

Ján Komjáthy - MsP Šaľa