Domov   >  Úradná tabuľa
publikované: 11.05.2020 - 15:01  //  aktualizácia: 11.05.2020 - 15:01  //  zobrazené: 243

Komisia kultúry a cestovného ruchu pri MsZ pozýva

Pozývam Vás na zasadnutie komisie kultúry a cestovného ruchu pri MsZ, ktoré sa uskutoční dňa 12. mája 2020 (utorok) o 16,00 hodine v zasadačke č. 209 v Dome kultúry     v Šali.

 

 

 

Program:

 

 1. Otvorenie
 2. Kontrola prijatých uznesení – predseda komisie
 3. Kultúrno-spoločenské podujatia – Ing. František Botka
 4. Koncepcia rozvoja kultúry - Ing. František Botka
 5. Informácia o možnostiach organizovania kultúrnych podujatí a možnosti kina počas pandémie  - Ing. František Botka
 6. Správa o činnosti knižnice - Mgr. Adriana Gerová
 7. Fungovanie knižnice v aktuálnom období - Mgr. Adriana Gerová
 8. Dotácie v oblasti kultúry a cestovného ruchu na rok 2020 – Ing. Martina Čižmáriková
 9. Darovanie súsošia pre mesto Šaľa – komisia kultúry
 10. Dni Konskie – odporúčanie kultúrneho telesa, ktoré nás bude reprezentovať – komisia kultúry
 11. Vyhodnotenie dotazníkov – komisia kultúry
 12. PHSR v oblasti kultúry – návrhy na  obdobie 2021 - 2025
 13. Neuskutočnené spomienkové podujatia a nové termíny (75. výročie oslobodenia mesta) – komisia kultúry
 14. Súťaž 3D písmená – vyhodnotenie – Mgr. Art. Miroslav Regitko (o 17:00 h) a členovia komisie kultúry
 15. Rôzne
 16. Ukončenie

 

 

 

Prizvaní:

 

-      Ing. Botka, vedúci MsKS

-      Ing. Martina Čižmáriková, ref. pre kultúru a šport

-      Mgr. Adriana Gerová, riaditeľka knižnice

-      Mgr. Art. Miroslav Regitko

 

 

 

 

 

Šaľa, 11. mája 2020

 

Peter Hlavatý predseda komisie