Domov   >  Spravodajstvo
publikované: 30.03.2020 - 11:06  //  aktualizácia: 30.03.2020 - 11:09  //  zobrazené: 1572

Kvalita vody v našich artézskych studniach

Na území mesta sa nachádza niekoľko artézskych studní obľúbených občanmi.

Ktoré z nich sú vhodné na pitné účely?

 

Nakoľko pitie vody z artézskych studní je u Šaľanov dlhoročná tradícia, mesto každý rok zabezpečuje detailné rozbory.

Na základe najnovšieho laboratórneho vyšetrenia sa zistilo, že v artézskej studni na Dolnej ulici tečie voda, ktorá nie je vhodná na pitné účely z dôvodu, že obsahuje zvýšený podiel v parametri  farba, zákal a pach.

Ostatné verejné artézske studne: vo Veči na Pribinovom námestí, v Šali na Námestí Sv. Trojice, Hviezdoslavovej a Hornej ulici plne vyhovujú požiadavkám a teda sú vhodné na pitné účely.

Výsledky rozborov sú uvedené v prílohe a postupne budú doplnené do informačných tabúľ, ktoré sú pri každej artézskej studni.

(DH)

Prílohy