Domov   >  Úradná tabuľa
publikované: 11.03.2020 - 08:13  //  aktualizácia: 11.03.2020 - 08:13  //  zobrazené: 201

Komisia mládeže a športu pri MsZ V Šali pozýva

Pozývam Vás na zasadnutie Komisie mládeže a športu pri MsZ v Šali, ktoré sa uskutoční
dňa 16. 3. 2020 (pondelok) o 18,00 hodine v zasadačke VIP v Mestskej športovej hale v Šali.

 

Program:

  1. Otvorenie
  2. Kontrola plnenia uznesení
  3. Vyhlásenie úspešných športovcov, kolektívov, trénerov a funkcionárov okresu a mesta Šaľa za rok 2019 – zhodnotenie podujatia
  4. Doplnenie záväzných kritérií pre podávanie návrhov na ocenenia najúspešnejších športovcov, trénerov a zaslúžilých funkcionárov okresu a mesta Šaľa za rok 2020 a neskôr
  5. Tréningová hokejová hala, Šaľa
  6. Multifunkčná hala pri Mestskej športovej hale v Šali
  7. Záver

 

 

 

Peter Szalay

     predseda komisie

 

Za správnosť: Ing. Martina Čižmáriková

                        tajomníčka komisie