Domov   >  Úradná tabuľa
publikované: 09.03.2020 - 13:50  //  aktualizácia: 09.03.2020 - 13:51  //  zobrazené: 353

KOMISIA ŠKOLSTVA pri MsZ v ŠALI pozýva

Vec: Pozvánka na zasadnutie Komisie školstva

 

Pozývam Vás na zasadnutie Komisie školstva pri MsZ v Šali,  ktoré sa uskutoční

 

25. 3. 2020 ( streda ) o 16.00 hod.

v zasadačke MsÚ na 1. poschodí

 

Program zasadnutia:

 

  1. Otvorenie
  2. Návrh na úpravu rozpočtu na rok 2020
  3. Plán kontrolnej činnosti na rok 2020
  4. Usmernenie k šíreniu koronavírusu – informácia
  5. Deň učiteľov - informácia
  6. Aktuálne informácie
  7. Záver

 

 

              S pozdravom

 

 

 

 

                                                                                            Ing. Marián Krištof                                                                                                                    predseda KŠ