Domov   >  Úradná tabuľa
publikované: 02.03.2020 - 08:21  //  aktualizácia: 02.03.2020 - 08:22  //  zobrazené: 286

Komisia pre sociálne, zdravotné a bytové otázky pri MsZ v Šali pozýva

P O Z V Á N K A
 
Zvolávam 1. zasadnutie komisie pre sociálne, zdravotné a bytové otázky pri MsZ                     v Šali,  ktoré sa bude konať dňa 10. 03. 2020 (utorok) o 15, 30 h v zasadačke na I. poschodí   v budove Mestského úradu v Šali. 
 
Program:
1. Otvorenie
2. Vyhodnotenie plnenia uznesení
3. Bytové otázky
4. Rôzne
5. Záver
 
 
MUDr. Jozef Grell  v. r.
predseda komisie