Domov   >  Úradná tabuľa
publikované: 21.01.2020 - 09:44  //  aktualizácia: 27.01.2020 - 09:44  //  zobrazené: 99

Komisia životného prostredia, verejného poriadku a bezpečnosti pozýva

Vec

POZVÁNKA

 

 

Pozývame Vás na zasadnutie komisie životného prostredia, verejného poriadku a bezpečnosti, ktoré sa uskutoční 27. 01. 2020 (pondelok) o 16:00 hod. vo veľkej zasadačke na 1. poschodí MsÚ Šaľa.

 

 

Program:

  1. Úvod
  2. Informácia o bezpečnostnej situácii v meste Šaľa
  3. Informácia o priebehu stretnutí spojených s projektom Sila zvyku v rámci IMP
  4. Informácia o pokračovaní vo výrube stromov
  5. Rôzne
  6. Záver

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                               RSDr. Peter Gomboš, v. r.

                                                                                                     Predseda komisie

 

 

 

 

 

 

 

Prizvaní:

 

Mgr. Peter Krokavec - náčelník MsP Šaľa

Ján Komjáthy - MsP Šaľa