Domov   >  Úradná tabuľa
publikované: 27.01.2020 - 08:01  //  aktualizácia: 27.01.2020 - 08:01  //  zobrazené: 246

KOMISIA ŠKOLSTVA pri MsZ v ŠALI pozýva

Vec: Pozvánka na zasadnutie

 

Pozývam Vás na zasadnutie Komisie školstva  a Mestskej školskej rady pri MsZ v Šali,  ktoré sa uskutoční

 

3. 2. 2020 ( pondelok ) o 16.00 hod.

v zasadačke MsÚ na 1. poschodí

 

Program zasadnutia:

 

  1. Otvorenie
  2. Informácia o možnosti zriadenia súkromnej ZŠ
  3. Plán práce Komisie školstva na rok 2020
  4. Informácia o výsledkoch Testovania 5 - 2019
  5. Aktuálne informácie
  6. Záver

 

 

              S pozdravom

 

 

 

 

            Ing. Michal Malárik                                                     Ing. Marián Krištof                              predseda MsŠR                                                        predseda KŠ