Domov   >  Úradná tabuľa
publikované: 05.12.2019 - 08:48  //  aktualizácia: 05.12.2019 - 08:48  //  zobrazené: 318

Komisia kultúry a cestovného ruchu pri MsZ pozýva

Pozývam Vás na zasadnutie komisie kultúry a cestovného ruchu pri MsZ, ktoré sa uskutoční dňa 9. decembra 2019 (pondelok) o 16,00 hodine v zasadačke č. 212            v Dome kultúry v Šali.

 

 

 

Program:

 

  1. Otvorenie
  2. Kontrola prijatých uznesení – predseda komisie
  3. Kultúrno-spoločenské podujatia v mesiaci január 2020 – Ing. František Botka
  4. Informácia o schválení rozpočtu mesta na rok 2020 – Peter Hlavatý
  5. Výzva na poskytnutie dotácií v oblasti kultúry a cestovného ruchu na rok 2020     – Ing. Martina Čižmáriková
  6. Schválenie laureátov TČR 2019 – členovia komisie
  7. Organizácia podujatia vyhlásenia laureátov TČR 2019 – (21.01.2020) – Mgr. Miroslav Demín, Ing. Martina Čižmáriková
  8. Vyhodnotenie činnosti komisie kultúry a cestovného ruchu za rok 2019 – Peter Hlavatý
  9. Rôzne
  10. Ukončenie

 

 

Prizvaní:

 

-      Ing. Botka, vedúci MsKS

-      Ing. Martina Čižmáriková, ref. pre kultúru a šport

 

 

 

Šaľa, 4. decembra 2019

 

 

 

Peter Hlavatý            predseda komisie