Domov   >  Úradná tabuľa
publikované: 26.11.2019 - 09:34  //  aktualizácia: 26.11.2019 - 09:35  //  zobrazené: 212

Komisia pre sociálne, zdravotné a bytové otázky pozýva

P O Z V Á N K A

 

Zvolávam 8. zasadnutie komisie pre sociálne, zdravotné a bytové otázky pri MsZ                     v Šali,  ktoré sa bude konať dňa 28. 11. 2019 (štvrtok) o 13, 30 h v zasadačke na I. poschodí v budove Mestského úradu v Šali.

 

Program:

  1. Otvorenie
  2. Vyhodnotenie plnenia uznesení
  3. Bytové otázky
  4. Rôzne
  5. Záver

 

 

 

 

 

 

 

MUDr. Jozef Grell  v. r.

                                                                                                                predseda komisie