Domov   >  Úradná tabuľa
publikované: 22.11.2019 - 13:30  //  aktualizácia: 22.11.2019 - 13:30  //  zobrazené: 167

Komisia kultúry a cestovného ruchu pri MsZ pozýva

Pozývam Vás na zasadnutie komisie kultúry a cestovného ruchu pri MsZ, ktoré sa uskutoční dňa 25. novembra 2019 (pondelok) o 16,00 hodine v zasadačke č. 212         v Dome kultúry v Šali.

 

 

 

Program:

 

  1. Otvorenie
  2. Kontrola prijatých uznesení – predseda komisie
  3. Kultúrno-spoločenské podujatia – december 2019 – zást. MsKS
  4. Výročie Nežnej revolúcie – vyhodnotenie podujatí - M. Demín
  5. Vyhodnotenie súťaže – 3D nápis mesta Šaľa – členovia komisie
  6. Tvorivý čin roka 2019 (návrhy na ocenenie do 30.11.2019) – členovia komisie
  7. Dotácia pre Dychovú hudbu mesta Šaľa – predseda komisie
  8. Návrhy na skrášlenie centra mesta za účelom zvýšenia jeho atraktivity a podpory cestovného ruchu – G. Lacková
  9. Rôzne
  10. Ukončenie

 

 

 

Šaľa, 22. novembra 2019

 

Peter Hlavatý            predseda komisie

 

 

Prizvaní:

 

-      Ing. Botka, vedúci MsKS

-      Ing. Martina Čižmáriková, ref. pre kultúru a šport