Domov   >  Úradná tabuľa
publikované: 17.10.2019 - 09:06  //  aktualizácia: 17.10.2019 - 09:06  //  zobrazené: 280

KOMISIA ŠKOLSTVA pri MsZ v ŠALI pozýva

Vec: Pozvánka na zasadnutie Komisie školstva

 

Pozývam Vás na zasadnutie Komisie školstva pri MsZ v Šali,  ktoré sa uskutoční

 

23. 10. 2019 ( streda ) o 16.00 hod.

v zasadačke MsÚ na 1. poschodí

 

Program zasadnutia:

 

  1. Otvorenie
  2. Vyhodnotenie Komunitného plánu sociálnych služieb mesta Šaľa za rok 2019
  3. Návrh výdavkov programového rozpočtu na rok 2020 – materiál na MsZ ( školstvo)
  4. Priority v investičných akciách pre školstvo na rok 2020
  5. Dochádzajúci žiaci 2019/2020
  6. Vzdelávacie poukazy a záujmové útvary v r. 2019/2020
  7. Školské stravovanie
  8. Aktuálne informácie
  9. Záver

 

 

              S pozdravom

 

 

 

                                                                                                        Ing. Marián Krištof                                                                                                                              predseda KŠ