Domov   >  Úradná tabuľa
publikované: 14.10.2019 - 07:35  //  aktualizácia: 14.10.2019 - 07:36  //  zobrazené: 328

Komisia kultúry a cestovného ruchu pri MsZ pozýva

Pozývam Vás na zasadnutie komisie kultúry a cestovného ruchu pri MsZ, ktoré sa uskutoční dňa 17. októbra 2019 (štvrtok) o 16,00 hodine v Kultúrnom dome Šaľa Veča.

 

 

 

 

 

Program:

 

  1. Otvorenie
  2. Kontrola prijatých uznesení – predseda komisie
  3. Kultúrno-spoločenské podujatia – október 2019 – zást. MsKS
  4. Výročie Nežnej revolúcie – 30 rokov - M. Demín
  5. Tvorivý čin roka 2019 (návrhy na ocenenie) – členovia komisie
  6. Informácia k založeniu Dychovej hudby mesta Šaľa - Ľudovít Boros
  7. Rôzne
  8. Návrh na uznesenie
  9. Ukončenie

 

 

 

Šaľa, 10. októbra 2019

 

 

 

                                                                                                 Peter Hlavatý

predseda komisie

 

 

 

Prizvaný:

 

-      Ing. Botka, vedúci MsKS