Domov   >  Úradná tabuľa
publikované: 08.10.2019 - 14:42  //  aktualizácia: 08.10.2019 - 14:42  //  zobrazené: 338

Komisia mládeže a športu pri MsZ V Šali pozýva

Pozývam Vás na zasadnutie Komisie mládeže a športu pri MsZ v Šali, ktoré sa uskutoční
dňa 14. 10. 2019 (pondelok) o 18,00 hodine v zasadačke VIP v Mestskej športovej hale v Šali.

 

Program:

  1. Otvorenie
  2. Kontrola plnenia uznesení
  3. Aktuálny stav a vyhliadky do budúcnosti krytej plavárne v areáli chemického závodu Duslo, a.s.
  4. Výzva na predkladanie návrhov na ocenenie úspešných športovcov, kolektívov, trénerov a funkcionárov za rok 2019
  5. Rôzne
  6. Záver

 

 

 

 

Peter Szalay

     predseda komisie

 

Za správnosť: Ing. Martina Čižmáriková

                        tajomníčka komisie