Domov   >  Úradná tabuľa
publikované: 23.09.2019 - 09:36  //  aktualizácia: 23.09.2019 - 09:36  //  zobrazené: 320

Komisie životného prostredia, verejného poriadku a bezpečnosti pozýva

Pozývame Vás na zasadnutie komisie životného prostredia, verejného poriadku a bezpečnosti, ktoré sa uskutoční 23. 09. 2019 (pondelok) o 16:00 hod. v malej zasadačke na 1. poschodí MsÚ Šaľa.

 

 

Program:

  1. Úvod
  2. Informácia o bezpečnostnej situácii v meste Šaľa
  3. Hodnotenie žiadosti o poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta pre oblasť zabezpečovania zdravých životných podmienok a bezpečnosti obyvateľov pri súčasnom zabezpečovaní ochrany zvierat"
  4. Riešenie a odporúčania na problematiku čistoty a uloženia nevhodných materiálov pri kontajnerových stojiskách
  5. Informácia o platení dane za psa a problematika dodržiavania pravidiel pri ich venčení
  6. Rôzne
  7. Záver

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                               RSDr. Peter Gomboš, v. r.

                                                                                                     Predseda komisie

 

 

 

 

 

 

 

Prizvaní:

 

Mgr. Peter Krokavec - náčelník MsP Šaľa

Ján Komjáthy - MsP Šaľa

Ing. Edita Haládiková