Domov   >  Úradná tabuľa
publikované: 24.09.2019 - 12:34  //  aktualizácia: 24.09.2019 - 10:20  //  zobrazené: 711

PRERUŠENIE DISTRIBÚCIE ELEKTRICKEJ ENERGIE

Vážení občania,

Západoslovenská distribučná, a.s. so sídlom Čulenova 6, 816 47 Bratislava (ďalej len ZD)  mestu Šaľa oznámila, že z dôvodu vykonávania prác na zariadeniach distribučnej sústavy bude prerušená dodávka elektrickej energie podľa priloženého harmonogramu. Povinnosť oznámiť uvedené prerušenie dodávky elektrickej energie odberateľom podľa § 31 ods. 2 písm. t) zákona
č. 251/2012  Z. z. o energetike v znení neskorších právnych predpisov má ZD. Napriek tomu, že Mesto Šaľa nie je podľa zákona povinné oznamovať prerušenie dodávky elektrickej energie odberateľom, postupuje predmetnú informáciu verejnosti. Prípadné žiadosti, sťažnosti, oznámenia adresujte priamo ZD (p. Bachmanová 031/5573105).

Dňa 26. septembra 2019 bude prerušená dodávka elektrickej energie v čase
od 8:30 h do 11:30 h:

Dolná
č. 2, 3, 5

Letná č. 10/ZA

Orechová č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6/OP, 7, 8, 9, 9A, 10, 11, 12, 13, 14, 14/ZA, 15, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 7020

J. Palárika č. 2, 4, 6, 6/VE, 8, 10, 12, 14, 14/BL, 16, 18

V. Šrobára č. 1, 3, 4/OP, 5, 6/OP, 7, 9, 9/OP, 11, 11/BL, 11/OP, 11/PR, 11/VE, 11/ZA, 12/BL, 12/VE

Dňa 26. septembra 2019 bude prerušená dodávka elektrickej energie v čase
od 12:00 h do 15:00 h:

Hlavná č. 44, 50, 67, 69, 71, 73/B, 79, 79/-, 87, 87/BL, 87/VE, 89, 91, 93, 93/VE, 95, 97, 1586/5, 7065

Jesenského č. 2, 4, 14, 16

Váhová č. 1, 1/BL, 3, 5, 7, 9, 11, 13/ZA, 15, 15/ZA

Čsl. armády č. 14, 16, 18, 20, 22

Dňa 26. septembra 2019 bude prerušená dodávka elektrickej energie v čase od 8:00 h do 16:00 h:

Bottova č. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 2638/PAR, 6947

SNP č. 40

Váhová č. 1, 1/BL, 3, 5, 7, 9, 11, 13/ZA, 15, 15/ZA

Čsl. armády č. 14, 16, 18, 20, 22

 

Dňa 8. októbra 2019 bude prerušená dodávka elektrickej energie v čase
od 8:00 h do 15:00 h:

 

Letná č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10