Domov   >  Úradná tabuľa
publikované: 02.09.2019 - 11:12  //  aktualizácia: 02.09.2019 - 11:13  //  zobrazené: 320

KOMISIA ŠKOLSTVA pri MsZ v ŠALI pozýva

Členovia Komisie školstva
 
  
 
                                                                                                       Šaľa, 02. 09. 2019
 
 
 
 
Vec: Pozvánka na zasadnutie Komisie školstva
 
Pozývam Vás na zasadnutie Komisie školstva pri MsZ v Šali,  ktoré sa uskutoční
 
10. 9. 2019 ( utorok ) o 16.00 hod.
v zasadačke MsÚ na 1. poschodí
 
Program zasadnutia:
 
1. Otvorenie
2. Informácie o organizačnom a personálnom zabezpečení škôl  na šk. r. 2019/2020
3. Informácie o rekonštrukčných prácach prebiehajúcich počas prázdnin v školách a
školských zariadeniach
4. Informácie o letných aktivitách v školách a ŠZ počas prázdnin 
5. Aktuálne informácie
6. Záver
 
 
              S pozdravom
 
 
 
         Ing. Marián Krištof                                 predseda KŠ