Domov   >  Úradná tabuľa
publikované: 11.06.2019 - 10:50  //  aktualizácia: 11.06.2019 - 10:50  //  zobrazené: 1083

Komisia pre sociálne, zdravotné a bytové otázky pozýva

Zvolávam 2. zasadnutie komisie pre sociálne, zdravotné a bytové otázky pri MsZ                     v Šali,  ktoré sa bude konať dňa 18. 06. 2019 (utorok) o 15, 30 h v zasadačke na I. poschodí  v budove Mestského úradu v Šali.

 

Program:

  1. Otvorenie
  2. Vyhodnotenie plnenia uznesení
  3. Bytové otázky
  4. Schvaľovanie poradovníka uchádzačov o nájom bytu vo vlastníctve mesta Šaľa
  5. Vyhodnotenie plnenia aktivít PHSR za rok 2018
  6. Predloženie priorít a návrh investičných akcií k tvorbe návrhu rozpočtu na rok 2020 a k tvorbe návrhu viacročného rozpočtu
  7. Žiadosť o prenájom nebytových priestorov v objekte COV pre občianske združenie Optima Status
  8. Rôzne
  9. Záver

 

 

 

 

 

MUDr. Jozef Grell  v. r.

                                                                                                                predseda komisie