Domov   >  Úradná tabuľa
publikované: 29.05.2019 - 09:03  //  aktualizácia: 29.05.2019 - 09:04  //  zobrazené: 243

Komisia mládeže a športu pri MsZ V Šali pozýva

Pozývam Vás na zasadnutie Komisie mládeže a športu pri MsZ v Šali, ktoré sa uskutoční
dňa 3. 6. 2019 (pondelok) o 18,00 hodine v zasadačke v kolkárni v Šali.

 

Program:

  1. Otvorenie
  2. Kontrola plnenia uznesení
  3. Plnenie PHSR za rok 2018
  4. Rôzne
  5. Záver

 

 

 

 

 

Peter Szalay

     predseda komisie

 

 

 

Za správnosť: Ing. Martina Čižmáriková

                         tajomníčka komisie