Domov   >  Úradná tabuľa
publikované: 07.05.2019 - 09:50  //  aktualizácia: 07.05.2019 - 09:50  //  zobrazené: 283

Komisia kultúry a cestovného ruchu pri MsZ pozýva

Pozývam Vás na zasadnutie komisie kultúry a cestovného ruchu pri MsZ, ktoré sa   uskutoční   dňa  14. mája 2019 (utorok)   o  16,00  hodine  v zasadačke č. 212 v Dome kultúry v Šali.

 

 

 

Program:

 

  1. Otvorenie
  2. Kontrola prijatých uznesení – predseda komisie
  3. Šalianske slávnosti 2019 – vedúci MsKS
  4. Kultúrno-spoločenské podujatia na mesiac jún 2019 – vedúci MsKS
  5. 30. výročie Nežnej revolúcie, príprava tematických podujatí – členovia komisie
  6. Zmena autorov výstavy na MsÚ na 3. štvrťrok 2019 – p. Schindler
  7. Rôzne
  8. Ukončenie

 

 

 

Šaľa, 7. mája 2019

 

 

 

Peter Hlavatý           predseda komisie

 

 

Prizvaný:

 

-      Ing. Botka, vedúci MsKS