Domov   >  Úradná tabuľa
publikované: 23.04.2019 - 11:20  //  aktualizácia: 23.04.2019 - 11:20  //  zobrazené: 298

Komisia mládeže a športu pri MsZ V Šali pozýva

P O Z V Á N K A
 
Pozývam Vás na zasadnutie Komisie mládeže a športu pri MsZ v Šali, ktoré sa uskutoční 
dňa 29. 4. 2019 (pondelok) o 18,00 hodine v zasadačke v kolkárni v Šali.
 
Program:
1. Otvorenie
2. Kontrola plnenia uznesení
3. Kultúrno-spoločenské podujatie Vyhodnotenie úspešných športovcov, trénerov a zaslúžilých funkcionárov za rok 2018 – zhodnotenie podujatia
4. OATJK – Asociácia telovýchovných jednôt a klubov okresu Šaľa
5. Informácia o pripravovanej športovej hale
6. Posudzovanie žiadostí o poskytnutie dotácií z rozpočtu mesta Šaľa pre oblasť športu na rok 2019 
7. Rôzne
8. Záver
 
 
 
     Peter Szalay
     predseda komisie
 
 
 
Za správnosť: Ing. Martina Čižmáriková
            tajomníčka komisie