Domov   >  Úradná tabuľa
publikované: 10.04.2019 - 09:33  //  aktualizácia: 11.04.2019 - 13:38  //  zobrazené: 370

Komisia kultúry a cestovného ruchu pri MsZ pozýva

Pozývam Vás na zasadnutie komisie kultúry a cestovného ruchu pri MsZ, ktoré sa   uskutoční   dňa  16. apríla 2019 (utorok)   o  16,00  hodine  v zasadačke č. 212 v Dome kultúry v Šali.

 

Program:

 1. Otvorenie
 2. Kontrola prijatých uznesení – predseda komisie
 3. Správa o činnosti MsKJJ za rok 2018 – Mgr. Gerová
 4. Správa z činnosti ZPOZ za rok 2018 – Ing. Čižmáriková
 5. Vyhodnotenie žiadostí o poskytnutie dotácií z rozpočtu mesta Šaľa pre oblasť kultúry na rok 2019 – Ing. Čižmáriková
 6. Kultúrno-spoločenské podujatia na apríl a máj 2018 – Ing. Botka
 7. Vydanie knižnej publikácie o šalianskom divadle – Mgr. Demková
 8. Informácia o osadení monumentu do Parku 17. Novembra – p. Schindler
 9. Návrh na úpravu VZN O udeľovaní oceňovaní mesta Šaľa – Mgr. Demín
 10. 30. výročie Nežnej revolúcie, príprava tematických podujatí – členovia komisie
 11. Príprava vyhodnotenia plnenia PHSR za rok 2018 – členovia komisie
 12. Rôzne
 13. Ukončenie

 

Šaľa, 10. apríla 2019

 

 

 

Peter Hlavatý                   predseda komisie

 

Prizvaní:

 

-      Ing. Botka, vedúci MsKS

-      Ing. Čižmáriková, ref. MsÚ

-      Mgr. Gerová, riaditeľka MsKJJ