Domov   >  Úradná tabuľa
publikované: 20.03.2019 - 13:46  //  aktualizácia: 20.03.2019 - 13:47  //  zobrazené: 325

Komisia životného prostredia, verejného poriadku a bezpečnosti pozýva

POZVÁNKA

 

 

Pozývame Vás na zasadnutie komisie životného prostredia, verejného poriadku a bezpečnosti, ktoré sa uskutoční 25. 03. 2019 (pondelok) o 15:30 hod. v malej zasadačke na 1. poschodí MsÚ Šaľa.

 

 

Program:

  1. Úvod
  2. Informácia o bezpečnostnej situácii v meste Šaľa
  3. Vyhodnotenie čistoty pri stanovištiach kontajnerov
  4. Rôzne
  5. Záver

 

 

 

 

 

                                                                                                                 RSDr. Peter Gomboš, v. r.

                                                                                                                       Predseda komisie

 

 

 

 

 

 

Prizvaní:

 

Ing. Edita Haládiková – referent ŽP

Mgr. Peter Krokavec - náčelník MsP Šaľa

Ján Komjáthy - MsP Šaľa