Domov   >  Úradná tabuľa
publikované: 20.03.2019 - 08:04  //  aktualizácia: 20.03.2019 - 08:05  //  zobrazené: 364

Pozvánka na zasadnutie mestského výboru č.2

P O Z V Á N K A na 2. zasadnutie členov Výboru mestskej časti č. 2

Dátum a miesto konania: 25.03.2019 /pondelok/ o 17:00 h v priestoroch Mestského úradu Šaľa

Program:

  1. Otvorenie
  1. Voľba podpredsedu VMČ č. 2
  1. 2. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Šali v roku 2019
  1. Podnety od občanov
  1. Rôzne
  1. Záver

 Ing. Tomáš Mészáros, predseda VMČ č. 2