Domov   >  Úradná tabuľa
publikované: 15.03.2019 - 13:41  //  aktualizácia: 15.03.2019 - 13:43  //  zobrazené: 390

KOMISIA ŠKOLSTVA pri MsZ v ŠALI pozýva

Vec: Pozvánka na zasadnutie Komisie školstva

 

Pozývam Vás na zasadnutie Komisie školstva pri MsZ v Šali,  ktoré sa uskutoční

 

21. 3. 2019 ( štvrtok ) o 15.30 hod.

v zasadačke MsÚ na 1. poschodí

 

Program zasadnutia:

 

  1. Otvorenie
  2. Návrh VZN o čiastočnej úhrade nákladov – materiál na rokovanie na MsZ
  3. Návrh na  1. úpravu rozpočtu na rok 2019
  4. Informácia o príprave VZN o dotáciách na originálne kompetencie
  5. Aktuálne informácie
  6. Záver

 

 

              S pozdravom

 

 

 

                                                                                                       Ing. Marián Krištof                                                                                                                       predseda KŠ