Domov   >  Úradná tabuľa
publikované: 15.03.2019 - 13:41  //  aktualizácia: 15.03.2019 - 13:41  //  zobrazené: 627

Komisia pre územné plánovanie, výstavbu a dopravu pozýva

POZVÁNKA
Pozývam Vás na zasadnutie komisie, ktoré sa uskutoční dňa 20.3.2019 (streda )  o 16,00 h. v Kongresovej sále na prízemí  Mestského úradu v Šali.
 
Program:
 
1.      Otvorenie a voľba podpredsedu komisie   
2.      Územný Dopravný Generel - Prezentácia autorov, (doteraz spracované výsledky prieskumov a ich analýza)
3.      Diskusia a otázky k Dopravného generelu, parkovanie v meste
4.      Prerokovanie Materiálov do MsZ (výber vecne príslušných tém)
5.      Rôzne
 
 
Ing. Róbert Andráši
predseda komisie