Domov   >  Úradná tabuľa
publikované: 04.03.2019 - 14:55  //  aktualizácia: 04.03.2019 - 14:55  //  zobrazené: 400

Komisia mládeže a športu pri MsZ V Šali pozýva

Komisia mládeže a  športu pri MsZ V Šali
 
Šaľa 4. 3. 2019
 
 
P O Z V Á N K A
 
Pozývam Vás na zasadnutie Komisie mládeže a športu pri MsZ v Šali, ktoré sa uskutoční 
dňa 11. 3. 2019 (pondelok) o 18,00 hodine v zasadačke VIP v Mestskej športovej hale v Šali.
 
Program:
1. Otvorenie
2. Kontrola plnenia uznesení
3. Krytá plaváreň v areáli chemického závodu Duslo, a.s.
4. Rôzne
5. Záver
 
 
 
 
 
 
 
     Peter Szalay
     predseda komisie
 
 
 
Za správnosť: Ing. Martina Čižmáriková
            tajomníčka komisie