Domov   >  Úradná tabuľa
publikované: 28.02.2019 - 09:53  //  aktualizácia: 28.02.2019 - 12:22  //  zobrazené: 377

Komisia kultúry a cestovného ruchu pri MsZ pozýva

Pozývam Vás na zasadnutie komisie kultúry a cestovného ruchu pri MsZ, ktoré sa uskutoční dňa 5. marca 2019 (utorok) o 16,00 hodine v zasadačke č. 212 v Dome kultúry v Šali.

Program:

 

  1. Otvorenie
  2. Správa z kontroly dodržiavania a uplatňovania všeobecne záväzných predpisov a interných noriem mesta v oblasti použitie účelových dotácií z rozpočtu mesta pre oblasť kultúry v roku 2017 a 2018 – Ing. Čižmáriková
  3. Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácií z rozpočtu mesta Šaľa pre oblasť kultúry pre rok 2019 – Ing. Čižmáriková
  4. Marec mesiac knihy – tematické podujatia – Mgr. Gerová
  5. Kultúrno-spoločenské podujatia – marec 2018 – zást. MsKS
  6. Voľba podpredsedu komisie – návrhy členovia komisie
  7. Výročie Nežnej revolúcie – 30 rokov – príprava tematických podujatí – členovia komisie
  8. Rôzne
  9. Návrh na uznesenie
  10. Ukončenie

 

 

Šaľa, 28. februára 2019

 

                                                                                 Peter Hlavatý

                                                                                 predseda komisie

 

 

Prizvaní:

 

-     Ing. Botka, vedúci MsKS

-     Ing. Čižmáriková, ref. MsÚ

-     Mgr. Gerová, riaditeľka mestskej knižnice Šaľa