Domov   >  Úradná tabuľa
publikované: 28.02.2019 - 09:50  //  aktualizácia: 28.02.2019 - 09:51  //  zobrazené: 1412

Výberové konanie - technik (Mestské kultúrne stredisko Šaľa)

M E S T O   Š A Ľ A

Nám. Sv. Trojice 7, 927 15 Šaľa, IČO 00306185

 

vyhlasuje

výberové konanie

na obsadenie pracovného miesta:

technik (Mestské kultúrne stredisko Šaľa)

 

Počet obsadzovaných miest: 1

 

Kvalifikačné predpoklady – technik č. 1:

 • úplne stredné vzdelanie,
 • osvedčenie o odbornej spôsobilosti v elektrotechnike,

 

Iné kritériá a požiadavky:

 • bezúhonnosť,
 • vodičský preukaz sk. B,
 • praktické myslenie, technická spôsobilosť,
 • prax v odbore vítaná,

 

Charakteristika pracovného miesta:

 • samostatné nastavovanie zvukových zariadení a svetelných zariadení, výroba plejbeku a jeho realizácia v danom programe,
 • vykonávanie, usmerňovanie a kontrola bezporuchovej prevádzky technických zariadení, elektrických a elektrotechnických systémov v kultúrnych zariadeniach,
 • nastavovanie všetkých druhov osvetľovacích zariadení vrátane statických a kinetických projekcií             na domácej aj cudzej scéne podľa tvorivých zámerov inscenátorov s použitím predných aj zadných projekcií a iných divadelných efektov,
 • zabezpečovanie a vykonávanie požiarneho dozoru v divadle, v koncertnej sieni alebo v inom kultúrnom zariadení vrátane prác pri zdolávaní mimoriadnych udalostí a záchrane osôb,
 • zostavovanie a rozoberanie dekorácií z jednoduchých dekoračných prvkov, nakladanie, skladanie a prenášanie dekoračných prvkov, schodov, praktikáblov, kulís a ostatných častí scénickej výpravy,           ich umiestňovanie na scéne alebo v sklade podľa určeného poradia a druhov,
 • obsluha javiskovej mechanizácie (napr. pevné točne ťahadlá na povrazisko, prepadliská),
 • manipulácia so žiarovkovými svietidlami na osvetľovacích mostoch, roštoch, portáloch a galériách,          ich nasmerovanie, nastavovanie uhla rozptylu klapiek, komínov, roliet a ostatného príslušenstva vrátane údržby.

 

Predpokladaný nástup do zamestnania: 01.04. 2019

 

Základná zložka mzdy v hrubom: 850,- Eur (mesačne)

 

Termín uzávierky prihlášok:  19.03.2019

 

Požadované doklady:

 • prihláška do výberového konania, vrátane písomného a  telefonického kontaktu,
 • čestné vyhlásenie o bezúhonnosti,
 • fotokópia dokladu o nadobudnutom vzdelaní, fotokópia osvedčenia o odbornej spôsobilosti,
 • profesijný životopis,
 • súhlas na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania (v súlade so zákonom č 18/2019               o ochrane osobných údajov a nariadenie európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 GDPR (General Data Protection Regulation),

Požadované doklady možno podať osobne alebo zaslať poštou  na adresu:

 

mesto Šaľa

personálny referát                              Zn. technik MsKS                             

Nám. Sv. Trojice č. 7                         

927 15  Šaľa    

 

Šaľa  26.02.2019

 

 

                                                                                               Mgr. Jozef Belický v.r.

 primátor mesta