Domov   >  Úradná tabuľa
publikované: 20.02.2019 - 15:56  //  aktualizácia: 20.02.2019 - 15:56  //  zobrazené: 343

komisie životného prostredia, verejného poriadku a bezpečnosti

POZVÁNKA

 

 

Pozývame Vás na zasadnutie komisie životného prostredia, verejného poriadku a bezpečnosti, ktoré sa uskutoční 25. 02. 2019 (pondelok) o 16:00 hod. v  zasadačke na 1. poschodí MsÚ Šaľa.

 

 

Program:

  1. Úvod
  2. Informácia o bezpečnostnej situácii v meste Šaľa
  3. Koncepcia práce a plán zasadnutí komisie
  4. Rôzne
  5. Záver

 

 

 

 

 

                                                                                                                 RSDr. Peter Gomboš, v. r.

                                                                                                                       Predseda komisie

 

 

 

 

 

 

 

Prizvaní:

 

Mgr. Peter Krokavec - náčelník MsP Šaľa

Ján Komjáthy - MsP Šaľa