Domov   >  Úradná tabuľa
publikované: 15.02.2019 - 12:59  //  aktualizácia: 15.02.2019 - 12:59  //  zobrazené: 503

Pozvánka na zasadnutie Komisie školstva

Vec: Pozvánka na zasadnutie Komisie školstva

 

Pozývam Vás na zasadnutie Komisie školstva pri MsZ v Šali,  ktoré sa uskutoční

 

20. 2. 2019 ( streda ) o 15.30 hod.

v zasadačke MsÚ na 1. poschodí

 

Program zasadnutia:

 

  1. Otvorenie
  2. Plán práce komisie školstva na rok 2019
  3. Príprava VZN o čiastočnej úhrade nákladov
  4. Informácia o výsledkoch Testovania 5-2019
  5. Aktuálne informácie
  6. Záver

 

 

              S pozdravom

 

 

 

                                                                                                       Ing. Marián Krištof                                                                                                                       predseda KŠ