Domov   >  Úradná tabuľa
publikované: 26.11.2018 - 10:07  //  aktualizácia: 26.11.2018 - 10:08  //  zobrazené: 520

Komisia pre sociálne, zdravotné a bytové otázky pri MsZ v Šali pozýva

Komisia pre sociálne, zdravotné a bytové otázky pri MsZ v Šali

 

 

 

 

                                                                                                                 V Šali dňa 22. 11. 2018

 

 

 

 

P O Z V Á N K A

 

Zvolávam 10. zasadnutie komisie pre sociálne, zdravotné a bytové otázky pri MsZ v Šali,  ktoré sa bude konať dňa 27. 11. 2018 (utorok) o 15, 30 h v zasadačke na I. poschodí v budove Mestského úradu v Šali.

 

Program:

  1. Otvorenie
  2. Vyhodnotenie plnenia uznesení
  3. Bytové otázky
  4. Rôzne
  5. Záver

 

 

 

 

 

MUDr. Jozef Grell  v. r.

                                                                                                       predseda komisie